SVAMPFÄRGARSÄLLSKAPET

a Logo

Detta är Svampfärgarsällskapet

Svampfärgarsällskapet bildades 1992. Hjördis Katarina Lundmark var initiativtagare och dess ordförande i 20 år. Nuvarande ordförande är Siv Norberg.

Målsättning
Svampfärgarsällskapet skall verka för:

 • Forskning
  Att undersöka svamparnas färgegenskaper och färgningsprocessens effekter samt forska om svampfärgningens historia.
 • Dokumentation
  Nedteckna erfarenheter och insamla färgprover.
 • Inspirera, utbyta idéer och erfarenheter
  Uppmuntra och stödja varandras färgexperiment samt också prova andra material än ull.
 • Natur- och miljövänligt arbetssätt
  Att i färgningsprocessen undvika giftiga kemikalier samt utforska vilka svampar som är lämpliga till färgning.

Föreningen är öppen för alla som vill arbeta för dess målsättning.

Detta gör vi också:

 • Lär ut svampar för färgning av ullgarn, siden och andra organiska material.
 • Ordnar färgsvamputställningar med svampar och svampfärgade alster samt demonstrerar svampfärgning.
 • Ordnar kurser och utflykter med svampfärgning i praktiken.
 • Ger ut informationsbladet Färgbadet till medlemmar.
 • Svampfärgarsällskapet har ett nära samarbete med Sundsvalls Mykologiska Sällskap.

Årsavgiften i Svampfärgarsällskapet är 100 kr för enskild person, 150 kr för familjemedlemskap. Plusgiro 6451066-2, glöm inte ange ditt namn och adress.

För kontakt med Svampfärgarsällskapet:
Siv Norberg
siv.norberg[a]telia.com
Mobil 070- 521 72 89