AKTIVITETER

Program 2023

Den här sidan kommer att uppdateras framöver med information om aktiviteter för 2023.

Under tiden hålla koll på vår Facebook  sida där vi berättar löpande om planerade aktiviter.

Höstprogram 2021

SÖNDAG 3 OKTOBER
Svamputflykt i Sidsjö kl. 10-13
Samling stora parkeringen vid slalombacken kl. 10.00.
Ledare: Magnus Näsholm och Kristiina Oikari

Höstprogram 2020

TORSDAG 13 AUGUSTI
Svamp i Sidsjöskogen
Samling stora parkeringen vid slalombacken kl. 18.
Ledare: Lena Back, Jan-Olof Tedebrand

TORSDAG 20 AUGUSTI
Svamp i Öråkerskogen 
Samling vid Skön Golf kl. 18 och
vid Modellflygklubben Skvadern kl. 18.15.
Ledare: Inga Lill Häggberg, Siv Norberg.

TORSDAG 27 AUGUSTI
Svamp i Selångerskogen 
Samling 18 på västra parkeringen
vid Selånger kyrka.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge
Ledare: Inga Lill Häggberg, Siv Norberg, Jan-Olof Tedebrand.

(LÖRDAG 5 SEPTEMBER INSTÄLLD P G A CORONASITUATIONEN
Myko 50 år
Jubileumsdag på Kulturmagasinet kl. 11–16.
Visning av matsvampar och svampfärgat ullgarn.
Stefan Grundström håller föredrag om Rolf Lidberg på ”torget” kl. 13.
Vikskärm med lite Mykohistorik.)

SÖNDAG 13 SEPTEMBER
Svampinventering i Granloskogen
Samling kl. 10 vid ICA i Granloholms centrum.
Ansvarig: Jan-Olof Tedebrand.

SÖNDAG 13 SEPTEMBER
Årsmöte

Årsmötet blir på grund av corona utomhus söndag 13 september
kl. 13 på Norra Stadsberget. Vid regn står vi under utescenen. Vi
siktar på kort och effektivt årsmöte. Tag med fika.

SÖNDAG 20 SEPTEMBER
Svampvandring i Borgsjöskogen
Vi ser på matsvampar och färgsvampar. Siv Norberg visar svampfärgat ullgarn.
Samling kl. 10 vid Träporten och Naturum.
Samarrangemang Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Naturum Ånge.
Ledare: Bengt Larsson, Siv Norberg, Jan-Olof Tedebrand.

SÖNDAG 27 SEPTEMBER
Vi plockar svamp i SCA Njurunda Mångfaldspark
Samling kl. 10 vid ICA Njurunda.
Samarrangemang Föreningen Norden.
Ledare: Kristiina Oikari, Jan-Olof Tedebrand.

Eventuella spontana uflykter tillkännages på Mykos och Svampfärgarsällskapets Facebook-sida.

Höstprogram 2019


TORSDAG 8 AUGUSTI
Svamp i Selångerskogen
Samling kl 18 vid Selånger kyrkogård, stora västra parkeringen
Ledare: Björn Abelsson, Jessica Andersson, Siv Norberg
Samarrangemang: Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

TORSDAG 15 AUGUSTI
Svamp i Timråskogen
Samling vid OK Vivsta kl 18
Ledare: Inga-Lill Häggberg, Bengt Larsson, Kristiina Oikari
Samarrangemang med Föreningen Norden

TORSDAG 22 AUGUSTI
Svamp i Huliskogen
Samling vid Hulistugan kl 18
Ledare: Lena Back, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand

SÖNDAG 25 AUGUSTI
Svamp i Borgsjöskogen
Samling Borgsjö hembygdsgård kl 10
Ledare: Bengt Larsson, Siv Norberg, Jan-Olof Tedebrand

TORSDAG 29 AUGUSTI
Svamp i Öråkerskogen
Samling Skön Golf kl 18, vi åker sedan 2 km mot Ikea, in på Öråkersvägen och parkerar vid modellflygklubben Skvadern. Det går givetvis att åka direkt till modellflygklubbens parkering.
Ledare: Jessica Andersson, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand

SÖNDAG 1 SEPTEMBER = INSTÄLLD
Svampens Dag
Vandring och inventering i Granloskogen
Samling kl 10 i Granloholms centrum (parkeringen vid ICA)
Ledare: Jessica Andersson, Jan-Olof Tedebrand

SÖNDAG 15 SEPTEMBER
Naturfestivalen ( f d Skogens Dag)
Norra Berget i Sundsvall kl 11-15
Svampfärgarna och myko samkör och har bord intill varandra
Ledare: Lena Back, Hjördis Lundmark, Siv Norberg, Jeanette Södermark
Jeanette tar gärna emot torkad svamp för att tillverka och sälja svamptoast vilket är populärt

SÖNDAG 6 OKTOBER
Senhöstsvamp
Samling vid ICA Söråker kl 10
Ledare: Bengt Larsson, Hjördis Lundmark, Håkan Sundin

TORSDAG 7 NOVEMBER kl 18
Höstträff med fika på Hantverksföreningens lokal,
Kyrkogatan 24 vid Hedbergska parken
Ansvarig: Jeanette Södermark
Bildvisning. Tag gärna med dina bilder från utflykter, svampträffar och egna upplevelser i svampskogen 2019. Du kan även sända dina bilder till Jeanette.

Alla utflykter sker i samarbete med Svampfärgarsällskapet och Studiefrämjandet. Har du frågor om samåkning, kontakta någon av utflyktsledarna. Vid utflykterna kan man antingen följa med ledarna ut i skogen och få lite specialinformation om varje svamparts kännemärken och dess växtsätt eller gå på egen hand.

Vårprogram 2019


KALLELSE ÅRSMÖTE
TORSDAG 11 APRIL KL. 18.00
Årsmötet äger rum i Hantverksföreningens lokal på Kyrkogatan 24 i Sundsvall vid Hedbergska parken
Fika efter årsmötet. Efter årsmötet visar Hjördis Lundmark och Jeanette Södermark bilder om svamp, svampfärgning och om svampveckan i Borgsjö 2018 då vi fann många vackra kremlor

ONSDAG 22 MAJ KL. 18.00
Biologiska Mångfaldens Dag
Vi inventerar blommor och svampar i Granloskogen
Samling parkeringen vid ICA i Granloholms centrum kl 18
Ledare: Jessica Andersson, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang MYKO och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

SÖNDAG 9 JUNI KL. 8.00
Utflykt till Färilabranden i Ljusdal från 2018, vi ser på växter och svampar.
Kanske finner vi toppmurklor?
Samling för samåkning på stora parkeringen vid Sidsjö slalombacke. Återkomst senast kl 19.
Vi kan disponera två minibussar, kostnad 100 kr per person i minibuss. Därutöver sker
samåkning i bilar. Tag med rejäla stövlar. Sotigt på brandfältet!
Anmälan senast 15 maj till jan-olof.tedebrand@telia.com eller telefon 060-56329
Samarrarrangemang Gävleborgs Botaniska Sällskap, MYKO och Medelpads Botaniska Förening

Alla utflykter sker i samarbete med Svampfärgarsällskapet och
Studiefrämjandet. Har du frågor om t ex samåkning, kontakta någon
av utflyktsledarna.
Kontaktpersoner:
Hjördis Lundmark för Myko: hjordis.katarina@telia.com
Siv Norberg för Svampfärgarsällskapet: siv.norberg@telia.com

Meddela din mailadress till Jessica, ji.andersson[a]hotmail.com, så får du påminnelse
inför utflykter och möten samt även info om spontana utflykter som vi har utanför
programmet.

Alla programpunkter är samarrangemang med Svampfärgarsällskapet. Hans Andersson är ordförande för Svampfärgarna, kontaktperson är Siv Norberg, 060-158831.
Utflykterna sker i samarbete med Studiefrämjandet. Har du frågor, t ex behov av samåkning, kontakta någon av utflyktsledarna.

Höstprogram 2018

TORSDAG 9 AUGUSTI
Svamp i Bosvedjeskogen
Samling vid parkeringen i Bosvedjan centrum kl 18
Ledare: Inga Lill Häggberg, Jan-Olof Tedebrand

TORSDAG 16 AUGUSTI
Svamp i Timråskogen
Samling vid OK Vivsta kl 18
Ledare: Jessica Andersson, Inga Lill Häggberg, Jeanette Södermark
Samarrangemang med Föreningen Norden

TORSDAG 23 AUGUSTI
Svamp i Selångerskogen
Samling kl 18 vid Selånger kyrkogård, stora västra parkeringen
Ledare: Jessica Andersson, Siv Norberg, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

LÖRDAG 1 SEPTEMBER
Svampens Dag
Erikslunds Folkets Hus, Borgsjö kl 11-15.
Matsvampar och svampfärgning visas
Ansvariga: Hjördis Lundmark, Siv Norberg, Margareta Byström

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
Skogens Dag. Norra Berget i Sundsvall kl 11-15
Svampfärgarna och Myko samkör och har bord intill varandra.
Jan-Olof leder vandring kl 13 från mykos utställningsbord
Jeanette tar gärna emot torkad svamp för att tillverka och sälja svamptoast
vilket är populärt.
Ledare: Hjördis Lundmark, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand

LÖRDAG 26 AUGUSTI-LÖRDAG 1 SEPTEMBER
Svampveckan i Borgsjö
Kremlor och riskor som tema, vi ser även på andra svampgrupper, samlar även
färgsvamp och matsvamp. Anmälningstiden gick ut 1 juli.
Info: hjordis.katarina@telia.com

SÖNDAG 30 SEPTEMBER
Samling kl 10 i Granloholm centrum (parkeringen vid ICA)
Vi inventerar svamp i Granloskogen, området mellan Granlo och
Granloholmsleden
Ledare: Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

TORSDAG 8 NOVEMBER KL 18
Höstträff med fika på Hantverksföreningens lokal, Kyrkogatan 24 vid
Hedbergska parken.
Bildvisning från svampåret 2018. Tag gärna med dina bilder från utflykter,
svampträffar och egna upplevelser i svampskogen 2018

Vårprogram 2018

ÅRSMÖTE
Torsdag 26 april 2018 kl 18.00
Årsmötet äger rum i Hantverksföreningens lokal på Kyrkogatan 24 i Sundsvall vid Hedbergska parken.
I samma hus har MYKO en liten lokal med bibliotek och förråd som visas i samband med årsmötet.
Fika till självkostnadspris (30 kr).
Efter årsmötet visar Lena Back bilder och berättar om resa till Inkaindianernas bergsområden i
Peru. Det blir även visning av svampfärgade tröjor och andra plagg.

VÅRBLOMMOR OCH VÅRSVAMPAR I HASSELLUNDAR VID MARMEN
Torsdag 24 maj
Samling vid bensinmacken i Vattjom kl 18
Vi besöker sydberg i Målsta by vid sjön Marmen.
Ledare: Jessica Andersson, Lena Back, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang MYKO och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

FÖRSOMMARENS BLOMMOR OCH SVAMPAR I BERGSÅKERSDELTAT
Torsdag 14 juni
Samling vid fotbollsplanen nedanför Folkets Hus i Bergsåker
Vi inventerar blommor och svampar i frodigt örtrika gråallundarna vid Selångeråns delta i Bergsåker. Här finns länets största bestånd av trädstora mandelpilar. Ledare: Jessica Andersson, Siv Norberg, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand.
Samarrangemang MYKO och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.

TICKKURS
Tickor är spännande och intressanta, en del tickor går att färga med, andra tickor indikerar skyddsvärd natur. Myko har en tickkurs under våren med 5 träffar. Första träffen inomhus tisdag 10 april. De andra 4 träffarna utomhus i olika naturtyper såsom sydberg, gråallund, gammelskog mm. Kurslitteratur: Ryman-Holmåsens bok ”Svampar” som finns i bokhandeln. Anmälan senast fredag 6 april till jeanette.sodermark@gmail.com

SVAMPVECKA I BORGSJÖ

Svampveckan i Borgsjö äger rum sista veckan i augusti och har kremlor och riskor som tema men vi
ser även även på andra svampar. Utflykter i fin natur. Alla är välkomna vara med men man får acceptera forskarsnack med latinska namn på svampar. Vi tar ut en avgift på 1000 kr för de som
inte är funktionärer för att täcka våra kostnader för lokalhyror, inbjudna forskare, minibussar mm.
Anmälan och info: hjordis.katarina@telia.com