OM MYKO

DETTA ÄR MYKO

Sundsvalls Mykologiska Sällskap, Myko, bildades 1970. Botanisten och konstnären Rolf Lidberg var en av initiativtagarna.

Vår målsättning är att:

  • Lära ut fina matsvampar och förväxlingsarter vid utflykter
  • Ordna svamputställning för allmänheten
  • Öka kunskapen om den rika mångfalden av svampar i Medelpad och angränsande områden
  • Lyfta fram svamparnas enorma betydelse för skog och natur
  • Vi publicerar vår- och höstprogram och tar ut Sundsvallsbor på stärkande utflykter till de bästa svampskogarna

Grundare Rolf Lidberg

RolfLidberg
Foto: Hjördis Lundmark

Konstnären Rolf Lidberg föddes 1930 i Järkvissle intill Indalsälven. Här fick han som barn den storslagna medelpadska naturen på näthinnan: myren, skogen, bergen, jorden, laxfisket i älven. Samspelet människa – natur är ett genomgående tema i de populära trollbilder som Rolf framställt. Hans troll är glada med glimten i ögonvrån, vilket återspeglar den generösa och vänliga livsinställningen hos honom.

Blommor, främst orkidéer var hans stora livsintresse. Han upptäckte flera nya orkidéarter kring Medelhavet och i södra Ryssland, varav en hybrid bär hans namn.

I början av 1970-talet inspirerade Rolf till mer djuplodande svampstudier i Medelpad. Sundsvalls Mykologiska Sällskap föddes. Just nybliven folkpensionär fick Rolf även ge namn åt en helt ny svampart funnen vid en av Borgsjös välkända ängar.