LÄNKAR

NYCKLAR, ARTBESTÄMNING OCH RAPPORTERING
Svampguiden
Svampguiden på Facebook
Artportalen – Rapportsystem för växter, djur och svampar
Artdatabanken
Finlands Artdatacenter
Index Fungorum
Danmarks Svampeatlas
Rogers Mushrooms
MycoKeyTM – the mycological information site
MycoBank, International Mycological Association
Stridvalls hemsida

LADDA NER SVAMPGUIDEN TILL DIN MOBIL
Svampguiden för Android från Google Play ($2.99))
Svampguiden för iPhone från App Store (28,75 kr)

LOKALA KLUBBAR OCH FÖRENINGAR FRÅN NORR TILL SÖDER
Luleå svampklubb
Härnösands svampklubb
Östersunds Mykologiska Förening
Östersunds Mykologiska Förening på Facebook
Mykologisk förening i Mellersta Dalarna, Skogsriskan
Uppsala svampklubb på Facebook
Stockholms Svampvänner
Söderorts svampförening i Stockholm
Linköpings svampklubb
Skånes Mykologiska Förening – Puggehatten
Svampföreningen Häxringen Södra Älvsborg
Södra Vätterbygdens Svampklubb
Västgötabergets Svampklubb

PARAPLYORGANISATIONER
Sveriges Mykologiska Förening
Svampkonsulenternas Riksförbund
Svampkonsulent Norr

Övriga Norden
Suomen Sieniseura – Finlands Svampvänner – Finnish Mycological Society
Suomen Sieniseura – Finlands Svampvänner – Finnish Mycological Society på Facebook
Karstenia – The Journal of the Finnish Mycological Society
Finlands Artdatacenter
Sieniatlas
Norge, Sopp og Nyttevekstforbund
Norge, Sopp og Nyttevekstforbund på Facebook
Danmark, Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Övriga Europa
Journées européennes du Cortinaire, J.C.E
Société mycologique de France, SMF
The British Mycological Society, BMS
The British Mycological Society, BMS, på Facebook

MYNDIGHETER
Giftinformationscentralen, kontakta dem om du misstänker att du blivit svampförgiftad
Akuta fall: 112, begär giftinformation
Mindre brådskande dygnet runt: 010-456 67 00
Livsmedelsverket
Finland, Livsmedelsverket om matsvampar
Nordiska rådet: Nordisk lista över handelssvampar

SVAMPFÄRGNING
Lystickan
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF FUNGI AND FIBRE

SVAMPODLING
Svenska Svampodlarföreningen
Svenska Svampodlarföreningen på Facebook

ANNAT
FUNGI magazine
FUNGI magazine på Facebook
Mushrooms of Southern Africa på Facebook
Mushroom Hunters of the World på Facebook (sluten grupp)
IMA Fungus, The Global Mygolocical Journal