BLI MEDLEM

Som medlem får du delta i alla våra intressanta arrangemang och utbud av exkursioner.

Sätt in årsavgiften 100 kronor på vårt plusgirokonto 479 03 24-0, Sundsvalls Mykologiska Sällskap, glöm inte att ange ditt namn och adress, eller kontakta:

Hjördis Lundmark,
hjordis.katarina[a]telia.com
070-210 49 60