STYRELSE

Ordförande                             Jeanette Södermark              076-1450709
Vice ordförande                      Magnus Näsholm                  070-2061647
Sekreterare                             Monika Wounder                   070-1040731
Kassör                                     Hjördis Lundmark                 070-2104960
Ledamot                                  Inga-Lill Häggberg                070-2771291
Ledamot                                  Bengt  Larsson
Ledamot                                  Kristiina Oikari                     070-5566628

Klicka på Facebook-ikonen här till höger för att komma till Mykos Facebookgrupp.