STYRELSE

Ordförande                             Jeanette Södemark              076-1450709
Vice ordförande                      Inga Lill Häggberg                070-2771291
Sekreterare                            Jan-Olof Tedebrand              060-563294
Kassör                                    Hjördis Lundmark                 070-2104960
Ledamöter                              Jessica Andersson 076-1338533, Bengt Larsson 0691-33042, Siv Norberg 070-5217289

Klicka på Facebook-ikonen här till höger eller sök på ”myko” så kommer du åt Mykos Facebookgrupp.