STYRELSE

Ordförande                             Jeanette Södemark              076-1450709
Vice ordförande                      Inga-Lill Häggberg                070-2771291
Sekreterare                             Kristiina Oikari                      070-5566628
Kassör                                     Hjördis Lundmark                070-2104960
Ledamot                                  Monika Wounder                 070-1040731
Ledamot                                  Magnus Näsholm                 070-2061647

Klicka på Facebook-ikonen här till höger för att komma till Mykos Facebookgrupp.